Mediacje

Wyobraź sobie taką sytuację: Ojciec i syn skłóceni od lat i choć nie pamiętają już dokładnie o co poszło, nie utrzymują ze sobą żadnych kontaktów. Dzieci nie znają dziadków, żona nie ma wsparcia teściów, młodzi, niedawno tak szaleńczo w sobie zakochani – rozstają się, bo jedna strona nie może znieść drugiej. Skonfliktowani ludzie są dookoła nas. Być może jesteś teraz w podobnej sytuacji? Możesz to zmienić!

Jak to się dzieje, że od różnicy zdań zaczyna nakręcać się spirala konfliktu, która potrafi prowadzić do całkowitego zerwania więzi, a nierzadko do traumy na całe życie?

Trudno być sędzią w swojej sprawie i trudno jest być obiektywnym, gdy targają nami silne emocje.

Właśnie dlatego warto skorzystać z mojej pomocy w zakresie mediacji konfliktów.

Moja rola nie polega na rozsądzeniu, kto jest winien czy na znalezieniu najlepszych rozwiązań.

Pomagam stronom będącym w konflikcie wzajemnie usłyszeć to, co jest dla nich najważniejsze, by dzięki temu samodzielnie mogły znaleźć najlepsze dla siebie rozwiązania.

Czym jest mediacja?

Mediacja jest procesem, który umożliwia obu stronom konfliktu wypowiedzenie swoich racji, bycie usłyszanym przez pryzmat uczuć i potrzeb (często niezaspokojonych) i wzajemne zrozumienie odmiennych punktów widzenia. Mediacje prowadzone są w duchu Porozumienia bez Przemocy i w oparciu o zasady dobrowolności, poufności i bezstronności, w neutralnym, bezpiecznym miejscu.

W przypadku, gdy jedna ze stron nie wyraża chęci i zgody na dobrowolny udział w mediacjach, możliwy jest jednostronny coaching konfliktu.

Efektem mediacji jest często ulga, redukcja napięcia wywołanego długotrwałym stresem, zwiększenie otwartości i poszerzenie własnej perspektywy, a wspólne przejście sytuacji kryzysowej potrafi wzmocnić związek i wzajemne zrozumienie lub ułatwić rozstanie bez poczucia winy, żalu i wstydu.

Tu możesz posłuchać audycji Łady Drozdy „Emocjonalny Ład”, w której opowiadam o mediacjach.

Jak wygląda proces mediacji?

Pierwszy etap to tzw. premediacje, czyli indywidualna rozmowa z każdą ze stron, służąca rozpoznaniu potrzeb, oczekiwań, rozwianiu wątpliwości i ustaleniu zasad mediacji.

Drugi etap to spotkanie mediacyjne wszystkich zainteresowanych. Zdarza się, że zakres poruszanych spraw wykroczy poza jedno spotkanie. Wówczas istnieje możliwość ustalenia kolejnego spotkania.

Mediacja kończy się ustaleniami akceptowalnymi dla obu stron konfliktu.

Ile to kosztuje?

Spotkanie premediacyjne – czas trwania do 60 minut – 180 zł/os
Spotkanie mediacyjne – czas trwania do 120 minut – 175 zł/os

Referencje